2012/04/01

Hyllie

Jag ser fram emot öppningen av Hyllie, Malmös nya stadsdel och shoppingcenter. Men jag jag ställer mig frågande till den oläsliga logotypen. Ser ut som något stiliserat arabiskt skrivtecken. Att allt dessutom skall gå i regnbågens färger skrämmer också. Känns varken seriöst eller tidlöst. Får oss att tänka på dagis eller "The gay community".