2010/08/17

IKEAs kataloger på tjugohundratalet

Här hänger ju allting samman mycket bättre än förrut. Tyvärr är den senaste sämst. Att visa ett helt hyreshus som dockhus blir givetvis väldigt plottrigt. Samtidigt gick man nere lite i format, och tyvärr skrotade man den feta Futuran på priser och namn som nästan var en logo i sig själv. Även i varuhusen och på produkterna råder det nu anarki mellan nya Verdana som är ett webtypsnitt och gamla Futura. Inte så proffsigt tycker jag. De stilrena 2003 och 2004 är några av mina favoriter. Men även miljöerna i 2006, -07 och -08 är inbjudande men ändå informativa.

1 kommentar: