Oriflame

Direktförsäljningskataloger i flera språkversioner för Västeuropa och Latinamerika. Under 2002-2005.