Skolan

Min grafiska utbildning fick jag på Polhemsskolan på sjuttiotalet. Typografi, kalligrafi, kroki och lite till. Under min arbetskarriär har jag succesivt utbildat mig själv eller på korta kurser i Mac och PC-hantering. Print och web med Quark Xpress, Photoshop, InDesign, Freeway och en massa andra mer eller mindre användarvänliga program. Bilderna här är från förpackningsdesign-lektionerna i Lund 1974.